Firma Profili
Sağlıklı Su Hakkında
Sağlıklı Yaşam ve BMS
Ürünler
İletişim
Etkinlikler
İnsan Kaynakları
Anasayfa

Bizimle
çalışmak
ister misiniz?

İçme Suyunun Kalitesi, İçme Suyunun Nitelikleri

Suyun kalitesi insan sağlığını olumsuz yönden etkileyebilir:

1. İçinde zararlı biyolojik etkenlerin bulunması: Bunlar patojen bakteriler, virüsler ve parazitlerdir. Bulunulan yörenin coğrafi konumu, alt yapı tesisleri, atık maddelerin gördüğü işlem, toplumun sosyo-ekonomik yapısı gibi birçok faktöre bağlı olarak patojen bakteriler ve diğer mikroorganizmalar dışkı ve benzeri yollarla sulara ulaşır.

Suyla geçen enfeksiyonların önüne geçilmesi büyük ölçüde suyun bakteriyel kirliliğinin önlenmesi, suyun dezenfekte edilmesi ve fiziksel arıtılmasıyla mümkündür. Suyun içilebilir ve kullanılır hale gelmesi için bilim adamları akademik çalışmalarla içilebilir bir su standardı geliştirmektedir. Ülkemizde gıda tüzüğü ve su ile ilgili standartlarda suların içilebilirliğine koliform gurubu bakterilerin varlığı/yokluğu esasına göre karar verilmektedir.  

2. Endüstriyel atıklardan doğan kimyasal ya da radyoaktif kirleticilerin bulunması:

Suyun kalitesini etkileyen faktörler:

1. Su kaynağından kaynaklanan faktörler:

Şehirlerde içme ve kullanma suyu doğal su havzalarında toplanır. Buralarda suların kirlenme olasılığı vardır. Yani sı kalitesi bozulabilir.

2. Arıtma tesisinden kaynaklanan faktörler:

Arıtma tesislerinde dezenfeksiyon amacıyla kullanılan klor iyice arındırılmamışsa; su içindeki organik maddelerle reaksiyona girerek insan sağlığına zararlı yan ürünler oluşur. Örneğin; trihalometanlar. Bunlar düşük mol ağırlıklı holajen içeren hidroıkarbonlardır. Ve halojen atomlarına 3 hidrojen bağlanmıştır. Kloroform (CHCl3), diklorobromometan (CHCl2Br), dibromoklorometan (CHBr2Cl) ve bromoformdan (CHBr3) oluşan 4 bileşiğe triholometanlar denir. Bu bileşikler şüpheli karsinojenlerdir. İçinde asılı partiküllerin bulunduğu sularda klorlama esnasında bu maddeler daha çok oluşmaktadır.

3. Şehir içme suyu şebekesinden kaynaklanan faktörler:

Eskiyen içme suyu borularında çatlaklar oluşur. Buralarda su içerisine çamır ve kanalizasyon karışmasına sebep olur.

4. Bina içi su tesisatından kaynaklanan faktörler:

Binaların su tesisatı eskiyse ve kurşun gibi sağlığa zararlı malzemeden yapılmışsa suya kirletici maddeler karışmaktadır.

İçme suyunun nitelikleri;
1. Su, kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.
2. Sularda fenoller ve yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.
3. Su, tortusuz ve renksiz olmalıdır.
4. Su, hadtalık yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir.
5. Suda bulunan vibrio cholera, salmonella thyphi, hepatit virüsü gibi mikroorganizmalar çok tehlikeli hastalıklara sebep olurlar.
6. Sularda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bu kimyasallardan arsenik, kodminyum, krom, kurşun ve civa gibi maddeler zehirli etki yapabilirler. Ayrıca baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir.
7. Suda bulunan demir, manganez ve suya sertlik veren kireç (kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat) olumsuz etkiler. Sularda serbest (-CO2) karbondioksit ve (-HCO3) bikarbonat iyonları da bulunabilir. Bunlar suyun agresif olmasına neden olur. Bu özellik de suların içinde bulunduğu borularda korozyona (borunun aşınıp, suya karışması) sebep olurlar. Dolayısıyla su kalitesi bozulur.

 

BMS Su Arıtma Sisitemleri / Su Arıtma Cihazları

Telefon: 232 482 3302

E-posta: info@bmsanadolu.com


© 2024 BMS Anadolu su arıtma cihazları ve sistemleri (232) 482 33 02 Web Tasarım